Wanneer een leerling zich ondanks de extra ondersteuning niet binnen zijn mogelijkheden ontwikkelt, organiseert de school een Ondersteuningsteam (OT). De vaste deelnemers aan dit OT zijn de intern begeleider, de ouders en de leraar van de leerling. Samen bespreek je welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en de leerkracht. Tijdens het OT stel je samen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vast, organiseer je passende ondersteuning en bespreek je de best passende onderwijsplek. 

Nodig andere deelnemers uit wanneer dat nodig is

De school kan als dat gewenst of nodig is andere relevante professionals uitnodigen, zoals de (bovenschoolse) begeleider of adviseur passend onderwijs (BPO of APO), de ouder- en kindadviseur (OKA) en vanuit het SWV de onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundige. Als er sprake is van een mogelijke verwijzing is de betrokkenheid van de deskundigen van het SWV noodzakelijk.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer