Ons samenwerkingsverband heeft zelf geen middelen voor de ondersteuning van individuele leerlingen. In schrijnende situaties van een individuele leerling of school kunnen we een school soms tegemoet komen. Voor bepaalde groepen maken we een uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die plotseling tijdelijk in een revalidatiecentrum moeten worden opgenomen; we bekostigen dan het onderwijs binnen dit centrum.

Ook stimuleren we graag dat scholen en schoolbesturen samen het initiatief nemen om een aanbod te doen voor een bepaalde groep leerlingen. Wij zouden het toejuichen als zo’n initiatief bijvoorbeeld op wijkniveau tot stand komt. Hiervoor is met ingang van schooljaar 2020-2021 het ontwikkelbudget nieuwe initiatieven beschikbaar. We hebben met elkaar een afwegingskader geformuleerd waar deze initiatieven aan moeten voldoen.

Dit wil ik graag weten

Nee, het bedrag dat jaarlijks vanuit het samenwerkingsverband aan de besturen en scholen wordt toegekend is een maximum bedrag. Er is wel een paar uitzonderingen. Een voorbeeld is een leerling die op de basisschool zit en ineens een ziekte of aandoening krijgt, waardoor het tijdelijk moet worden opgenomen in een revalidatiecentrum. Vanuit ons samenwerkingsverband worden dan de kosten voor het onderwijs aan deze leerling betaald.

Als het een nieuwkomer is, is een test noodzakelijk om het niveau van de leerling in beeld te krijgen en de keuze van het niveau voor een school voor voortgezet onderwijs te bepalen. Het ABC wordt dan ingeschakeld om deze leerling te testen. Het ABC stuurt de rekening van deze testen rechtstreeks naar ons samenwerkingsverband.

Ja, dat kan. We hebben een zogenaamd ontwikkelbudget nieuwe initiatieven beschikbaar. Dit gaat wel om initiatieven die met meer scholen of besturen tegelijkertijd worden aangevraagd. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer