Het speciaal basisonderwijs (SBO) is de speciale vorm van onderwijs die het meest lijkt op het regulier basisonderwijs. Het is op een paar belangrijke punten anders:

  • De klassen zijn kleiner dan in het regulier basisonderwijs: met maximaal 16 kinderen.
  • De leerlingen op het speciaal basisonderwijs krijgen meestal langer de tijd en meer herhaling om de lesstof de begrijpen.
  • Op het speciaal basisonderwijs werken de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en geldt er een algeheel lager aanspreekniveau.
  • Er wordt meestal meer structuur geboden dan op het regulier onderwijs.


Een overzicht van alle scholen voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam vind je hier.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer