Budgetten

De scholen voor regulier basisonderwijs ontvangen via hun schoolbestuur (en zij via ons samenwerkingsverband) geld om de basis- en extra ondersteuning aan leerlingen te bekostigen. Op basis van het aantal toelaatbaarheidsverklaringen verstrekken we geld aan het speciaal onderwijs. We hebben zelf geen budget om direct te besteden aan de ondersteuning van leerlingen. In zeer schrijnende situaties van leerlingen of scholen maken we soms een uitzondering.

Daarnaast is er binnen ons samenwerkingsverband een ontwikkelbudget nieuwe initiatieven, waar scholen en schoolbesturen gezamenlijk een beroep op kunnen doen als zij nieuwe initiatieven voor leerlingen ontwikkelen.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer