Dit is ons nieuwe ondersteuningsplan! Met daarin onze plannen voor schooljaar 2021 tot 2025. Het was een lang traject dat we samen tot een goed einde hebben gebracht! Wij zijn er trots op dat het is gelukt en dat we ons nieuwe ondersteuningsplan kunnen delen. 

Direct lezen?
Wilt u direct het ondersteuningsplan lezen? Dat kan hier.

De komende jaren (2021-2025) richten we ons op vier ambities
1 > We realiseren thuisnabij onderwijs, passende ondersteuning en een dekkend aanbod, waardoor kinderen zoveel als mogelijk in de eigen wijk naar school gaan.
2 > We bouwen aan inclusiever onderwijs en hebben een dekkend netwerk aan voorzieningen.
3 > We organiseren voor elk kind een vorm van onderwijs.
4 > We versterken de doorgaande lijn.


Meer weten? Lees ook de themanieuwsbrief
We zijn trots op het plan. Daarom hebben we er een speciale themanieuwsbrief over gemaakt. Joost van Caam (directeur-bestuurder) introduceert het plan in een korte video en vervolgens komen de mensen die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling aan het woord: Annette van der Poel (bestuurder Orion), Sarah Kik (beleidsmedewerker passend onderwijs van de gemeente Amsterdam) en namens de ondersteuningsplanraad (OPR) Tanja van Seventer (voorzitter en ouder) en Saskia Boissevain (leerkracht).


Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer