Het afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier schooljaren. Op basis van twee evaluaties en gesprekken met bestuurders spraken we veel mensen; bijvoorbeeld uit het onderwijs, de gemeente en jeugdhulp. Resultaat: ons ondersteuningsplan voor de periode 2020-2024.

Bent u benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Wilt u weten wat onze ambities zijn en waar onze focus ligt? U leest het hier, in ons ondersteuningsplan (klik op de afbeelding).

ondersteuningsplan


De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft geen instemming gegeven op het ondersteuningsplan. Daarom kan het plan niet worden vastgesteld en nog niet in werking treden. De geschillencommissie behandelt het geschil tussen de directeur-bestuurder en de OPR in november 2020. Ondertussen moeten we door. Door met het bestaande beleid, in de geest van het nieuwe plan. We bereiden nieuw beleid voor, zodat we het later kunnen uitvoeren.

Zoek je school

banner boven footer