De afgelopen tijd hebben we samen met onze partners hard gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier schooljaren. Het resultaat: ons ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025.

Bent u benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Wilt u weten wat onze ambities zijn en waar onze focus ligt? Lees hier ons ondersteuningsplan!

cta ondersteuningsplan

 

Bijlagenboek

Bijlage 1  - Rapport The Next School, data SWV, maart 2021
Bijlage 2 - Samenvatting monitor SWV 2019-2020 (Feiten en Cijfers)
Bijlage 3 - Format SOP, mei 2019 - aangepast in oktober 2021
Bijlage 4 - Handreiking Zorgplicht, januari 2021
Bijlage 5 - Werkagenda Passend Onderwijs 2021, gemeenten Amsterdam en Diemen, SWV PO en VO
Bijlage 6 - Effectonderzoek SJSO, Kohnstamm Instituut, 2020 
Bijlage 7a - OPR statuten > volgt
Bijlage 7b - OPR reglement, maart 2020 
Bijlage 9 - Kwaliteitskader passend onderwijs, juli 2021
Bijlage 10 - Handboek administratieve organisatie


Normaal gesproken wordt een ondersteuningsplan voor vier jaar vastgesteld. Deze vaststelling volgt op achtereenvolgens instemming van de aangesloten schoolbesturen, de OPR, overeenstemming met wethouders en bestuurder samenwerkingsverband VO en na goedkeuring van de interne toezichthouder.De afgelopen vier maanden is door alle partijen hard gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025. Helaas bleek deze tijd te kort om alle partijen volledig achter het plan te scharen. De ondersteuningsplanraad heeft op onderdelen behoefte aan een nadere uitwerking en heeft ingestemd met het ondersteuningsplan 2021-2025 voor de duur van 1 jaar, dus tot 1 augustus 2022. De voorwaarden hiervoor staan in het addendum (achterin het plan).

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer