De afgelopen tijd hebben we samen met onze partners hard gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier schooljaren. Het resultaat: ons ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025.

Wil je meer weten over de totstandkoming van het ondersteuningsplan? Klik dan hier om naar onze nieuwsbriefeditie over het ondersteuningsplan te gaan. Het plan zelf lees je door op de oranje button hieronder te klikken.

Bent u benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Wilt u weten wat onze ambities zijn en waar onze focus ligt? Lees hier ons volledige ondersteuningsplan!

 

Bijlagenboek

Bijlage 1  - Rapport The Next School, data SWV, maart 2021
Bijlage 2 - Samenvatting monitor SWV 2019-2020 (Feiten en Cijfers)
Bijlage 3 - Nieuw format SOP, versie oktober 2022
Bijlage 4 - Handreiking Zorgplicht, januari 2021
Bijlage 5 - Werkagenda Passend Onderwijs 2021, gemeenten Amsterdam en Diemen, SWV PO en VO
Bijlage 6 - Effectonderzoek SJSO, Kohnstamm Instituut, 2020 
Bijlage 7a - OPR statuten, april 2023
Bijlage 7b - OPR reglement, april 2023
Bijlage 9 - Kwaliteitskader passend onderwijs, juli 2021
Bijlage 10 - Handboek administratieve organisatie  
Bijlage 12 - Alternatief vangnetregeling SWV PO Amsterdam Diemen, december 2022

Find your school

banner boven footer