Dit stroomschema brengt de nieuwe aanwezigheidsaanpak voor verzuimcoördinatoren en intern begeleiders in beeld. Het is een vereenvoudigde weergave, een soort ‘spoorboekje’, van een uiteraard zorgvuldig en intensief te lopen proces dat er voor ieder kind anders uitziet. Gebruik deze als leidraad om tijdens dit proces samen met ouders stappen te zetten, de juiste mensen rond de tafel te verzamelen en samen te onderzoeken en in kaart te brengen wat het kind nodig heeft. Dat is voor ieder kind anders, op maat. Wij hopen dat deze leidraad bijdraagt aan een zorgvuldig proces dat leidt tot een passende vorm van onderwijs, ook voor kinderen waarbij schoolgang (even) niet meer lukt.

Klik hier om het stroomschema te zien.

cta button rond oranje stroomschema

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer