Vanaf 9 november werken we als poortwachter dyslexie volgens een nieuwe werkwijze. Dat hebben we afgesproken met alle schoolbesturen. Wat verandert er? Wat blijft er hetzelfde? En wat betekent dit voor de scholen?

 

Dit doen we nu en blijven we doen

Als we een dossier ontvangen

  • De poortwachter screent het aangemelde dossier en beoordeelt of de aanvraag compleet is.

  • Compleet? De poortwachter voorziet de dossiers die compleet zijn direct van een akkoord- (indien de leerling voldoet aan de criteria) - of niet akkoordbrief.

  • Incompleet? Bij een incompleet dossier stelt de poortwachter een brief op waarin specifiek beschreven staat wat er ontbreekt. De poortwachter sluit dit dossier dan af met een (voorlopig) niet akkoord voor vergoede diagnostiek van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

Algemeen

  • Scholen kunnen hun vraag over dyslexie stellen aan de contactpersoon voor de regio waar de school staat.

  • We geven voorlichting, onder andere op IB-netwerken en aan dyslexiespecialisten van de schoolbesturen.

  • We houden de checklist en het voorbeeld handelingsplan up-to-date, zodat het voldoet aan de criteria van het NKD. > We zorgen dat het mogelijk is om veilig aan te melden via Kindkans met de koppeling naar ParnasSys.

Dit verandert er
Is een dossier incompleet? Dan sluit de poortwachter het dossier af met een (voorlopig) niet akkoord voor vergoede diagnostiek van EED.

Dit verwachten we

  • De scholen volgen de criteria van het NKD en leveren complete dossiers aan.

  • Schoolbesturen checken regelmatig de aanvragen dyslexie (via de persoonlijke en beveiligde pagina in het registratiesysteem SWV) en ondersteunen scholen die moeite hebben met compleet maken van de aanvraag.

  • Indien wenselijk stellen schoolbesturen daarvoor een dyslexiespecialist aan ter ondersteuning van scholen, zoals een deskundige intern begeleider, taalspecialist, orthopedagoog of een psycholoog.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer