Het schooljaar is alweer in volle gang! In deze speciale start-van-het-schooljaar nieuwsbrief blikken we eerst terug op het afgelopen jaar. Wat zeggen de cijfers? Ook blikken we vooruit naar wat dit jaar komen gaat. We hebben inspirerende, leuke en informatieve interviews met verschillende mensen uit de stad. Je krijgt hiermee meteen een inkijkje in de uitvoering van onze vier ambities uit het ondersteuningsplan. Want er gebeurt veel moois op het gebied van passend onderwijs! We blijven in ontwikkeling.
 

IN DEZE EDITIE
Hoe ging het vorig schooljaar?
> Feiten en cijfers - schooljaar 2020-2021 in één overzicht

Nieuws!
1 > NIEUWE BROCHURE! - Om te delen met ouders: 'Passende ondersteuning voor alle leerlingen: zo doen we dat in Amsterdam en Diemen.'
2 > FILMPJE - Nieuw gesprekskader passend onderwijs voor scholen toegelicht - door Susan Walstra.
3 > MELD JE AAN - Week van de Overstap - 8 t/m 11 november 2021
4 > SAVE THE WEEK - Inspiratieweek 'Goed onderwijs doen we samen' - 17 t/m 23 maart 2022
5 > TRAINING - Laatste plekken beschikbaar voor training 'Krachtig samenwerken op de werkvloer'

Wat zijn de plannen voor dit schooljaar?
1 > We realiseren thuisnabij goed onderwijs en passende ondersteuning.
> Interview met Fleur Markus en Sophie Hermanussen over het wijkoverleg in de Pijp-Rivierenbuurt.
2 > We bouwen aan inclusiever onderwijs en hebben een dekkend netwerk aan voorzieningen.
> Interview met Suzanne Molenaar, Annemieke de Droog, Angeline Blijden en Patricia Scholte ter Horst over de Pleinenaanpak in Amsterdam Zuidoost.
3 > We organiseren voor elk kind een vorm van onderwijs.
> Interview met Eke Krijnen en Annabel Vaessen over hun onderzoek Zicht op thuiszitten namens het Kohnstamm Instituut.
4 > We versterken de doorgaande lijn.
> Interview met de Sebastiaan van Tongeren en Hanneke Krijnen over de ondoorbroken schoolloopbaan bij de Laterna Magica: van 0 tot 12 jaar op één plek.
> Interview met Hiske Swart over haar rol bij de overstap PO-VO.

 

Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband: schrijf je in voor de SWV UPDATE.

 

Zoek je school

banner boven footer