In ons ondersteuningsplan staan onze plannen en ambities voor de komende vier jaar. We maken de plannen ieder jaar concreet in ons jaarplan. Hierin staat wat onze plannen zijn voor het komende schooljaar en hoe we hiermee aan de slag gaan.

Het jaarplan voor dit schooljaar, 2020-2021, vindt u hier.

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft geen instemming gegeven op het ondersteuningsplan. Dat heeft ook invloed op dit jaarplan. We kunnen het jaarplan niet vaststellen, dus het kan nog niet in werking treden. De geschillencommissie behandelt het geschil tussen de directeur-bestuurder en de OPR naar verwachting in de loop van oktober 2020. Ondertussen moeten we door. Door met het bestaande beleid, in de geest van het nieuwe plan. We bereiden nieuw beleid voor, zodat we het later kunnen uitvoeren. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer