De periode voor de zomervakantie is voor scholen een extra drukke tijd in het jaar. Wij merken dat het de periode is dat we de meeste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangen. Uiteraard vinden we het belangrijk voor de leerling, zijn ouders en de school dat de overstap naar een nieuwe school zo goed mogelijk verloopt. We willen daaraan bijdragen door zo veel mogelijk van de TLV-aanvragen voor de zomervakantie af te ronden. We verzoeken scholen daarom om een aanvraag voor een TLV met alle benodigde informatie en vóór 6 mei 2022 naar ons te versturen.

Waarom voor 6 mei?
Dan hebben we de mogelijkheid om vóór de zomervakantie tot een besluit te komen. Je kan ons helpen door ervoor te zorgen dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is.


Wat is nodig voor de aanvraag?
We doorlopen graag met school en ouder(s) samen een zorgvuldig traject. Daarbij helpt het volgende:  

  • Zorg ervoor dat de aanvraag goed onderbouwd is. Om een goed advies te kunnen geven over de beste onderwijssetting voor de leerling, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van zijn onderwijsbehoefte. Zorg daarom dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is.
  • Stuur de aanvraag zo vroeg als mogelijk toe. Als we een aanvraag tijdig ontvangen, hebben we – als dat nodig is – voldoende tijd om betrokkenen te spreken, aanvullende informatie te verzamelen en tot een passend onderwijsadvies voor de leerling te komen. Ook helpt het de scholen voor speciaal (basis)onderwijs om te anticiperen op het aantal inschrijvingen dat zij het komende schooljaar kunnen verwachten.  

 

Meld je na 6 mei 2022 aan? Een TLV aanvragen mag uiteraard op ieder moment van het jaar. We kunnen dan echter niet meer garanderen dat we de tijd en ruimte hebben om in die drukke periode nog vóór de zomervakantie tot een besluit te komen.

Find your school

banner boven footer