Privacy en zorgvuldig omgaan met (gevoelige) gegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom maken we één dag per maand gebruik van de diensten van een Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris maakt maandelijks een highlight report en zorgt dat we de juiste stappen blijven zetten.
Zo sturen we privacygevoelige (leerling)gegevens uitsluitend beveiligd via ZIVVER. Ook hebben we onze privacyafspraken vastgelegd in een reglement.

Heeft u vragen? Neem contact op via privacy@swvamsterdamdiemen.nl