Onze directeur-bestuurder Liesbet Tijhaar verlaat per 1 januari 2021 onze organisatie. Liesbet gaf ruim zes jaar leiding aan ons samenwerkingsverband. In deze periode heeft het samenwerkingsverband een duidelijk gezicht gekregen. Samen met de medewerkers van de organisatie én samen met alle partners is door haar op een positieve en inspirerende manier vorm en inhoud gegeven aan de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het primair onderwijs.

We gaan haar warme betrokkenheid bij zowel de medewerkers als de onderwerpen rondom het passend onderwijs zeker missen.

Opvolger per 1 januari 2021: Joost van Caam
Joost van Caam is de opvolger van Liesbet. Op dit moment is hij directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amstelronde. Hij heeft vanuit die rol veel contacten met het Amsterdamse onderwijs. Daarnaast is hij lange tijd zelf werkzaam geweest in het Amsterdamse onderwijs en jeugdzorg. Het Amsterdamse werkveld is hem dus niet onbekend. We hebben het volste vertrouwen dat hij als onze directeur-bestuurder veel kan betekenen voor ons samenwerkingsverband. 

For parents [IN ENGLISH)

If your child is attending primary school, it might raise a lot of questions. We will provide you with information and answer your questions here. We are happy to help you. >> Read more

For professionals [IN DUTCH]

Wil je een leerling bij ons aanmelden? Of ben je op zoek naar meer informatie over mogelijkheden en procedures? We informeren je graag volledig en goed. >> Lees meer