Als school hebt u zelf de plicht te zorgen voor passend onderwijs voor al uw leerlingen en voor elke leerling die zich bij u aanmeldt.

U kijkt eerst wat u zelf voor de leerling kunt betekenen. Als u de noodzakelijke ondersteuning aan een leerling niet kunt bieden, zorgt u er – samen met uw schoolbestuur – voor dat het kind naar een school gaat waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Bijvoorbeeld naar een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk.

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een aantal schema’s gedetailleerd uitgewerkt welke verplichtingen een school heeft als: