Scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, passend onderwijs krijgt.

Daarvoor kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Als een school een leerling niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, zorgt zij – samen met het schoolbestuur – dat het kind naar een school gaat waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Bijvoorbeeld naar een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk. Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een aantal schema’s gedetailleerd uitgewerkt welke verplichtingen een school heeft als: