Wanneer een kind wordt aangemeld bij het Samenwerkingsverband met de vraag of het in aanmerking kan komen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs, wordt een aantal vaste stappen gezet om te komen tot een deskundigenadvies. De directeur van het Samenwerkingsverband geeft een TLV af op basis van dit deskundigenadvies. Welke stappen hiervoor moeten worden gezet, hangt af van het type (voor)school dat de leerling momenteel bezoekt. Meer informatie hierover vindt u hier.