Binnen ons samenwerkingsverband beschikken de schoolbesturen zelf over de middelen voor de extra ondersteuning. Ieder schoolbestuur mag bepalen hoe zij dit geld inzet. In schooljaar 2021-2022 is het bedrag per leerling voor de basisondersteuning € 140,- en voor de extra ondersteuning € 210,-.

Dit wil ik graag weten

Wil je weten welke (extra) ondersteuning je voor een leerling op je school kan inzetten? Neem dan contact op met je bestuur.

Als je voor een leerling aan een ander type onderwijs dan regulier denkt, of als je hierover twijfels hebt, dan kun je voor advies terecht bij onze deskundigen. Neem contact op met de contactpersoon van jouw regio. Voor de scholen in de regio Zuidoost geldt: neem voor vragen contact op met het Adviesloket Zuidoost.  

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met het schoolmodel. Dit houdt in dat de besturen verantwoordelijk zijn voor de inzet van extra ondersteuning. Scholen kunnen contact opnemen met het schoolbestuur of de adviseur passend onderwijs die hieraan verbonden is.

Ja, ouders moeten toestemming geven voor het inzetten van extra ondersteuning. Voor meer informatie over deze extra ondersteuning kun je terecht bij de adviseur passend onderwijs die verbonden is aan het bestuur van de school.

Zonder toestemming van ouders kan je niet starten met het inzetten van de extra ondersteuning. Het is dan van belang dat je met ouders bespreekt waar de zorgen en handelingsverlegenheid ligt en wat de grenzen zijn zonder de extra ondersteuning. Betrek hierin ook de adviseur passend onderwijs die betrokken is bij het bestuur.

Overleg met je schoolbestuur over hoe zij de bovenschoolse zorg heeft ingericht en bij wie je terecht kunt met je vragen over extra ondersteuning.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer