Extra ondersteuning op de basisschool

Op een reguliere basisschool zijn er mogelijkheden om een leerling extra ondersteuning te bieden als hij dat nodig heeft. School kan een leerling ondersteunen vanuit de basis- en de extra ondersteuning.

Meestal biedt de leerkracht zelf de basisondersteuning. Dan neemt de leerkracht bijvoorbeeld de tijd om een leerling verlengde instructie te geven. Of de leerkracht past lesstof van de leerling aan zodat die beter bij hem aansluit. 

Als er intensievere ondersteuning nodig is, dan kan school een beroep doen op de middelen voor extra ondersteuning. De school zet dan een begeleider in om de leerling, en soms ook de leerkracht, te begeleiden. Het is de bedoeling dat school de begeleiding na een bepaalde periode afbouwt. Het streven is dat school aan het eind van deze begeleiding meer vaardigheden heeft in het omgaan met een specifieke hulpvraag én dat de leerling zonder extra ondersteuning kan deelnemen aan het onderwijs. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer