Wij beoordelen als poortwachter of een leerling in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg voor ED (Ernstige Dyslexie). Zo zorgen we dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen én dat deze zorg blijvend gefinancierd kan worden vanuit het beschikbare budget. 

Wat stuur je mee met de aanvraag?
Alle informatie die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek voor dyslexie staat op een rijtje in deze checklist.

Gebruik voor je aanvraag deze formats:

  1. Oudervragenlijst
  2. Toestemmingsformulier 

Hoe stuur je de aanvraag naar ons op?
Stuur de documenten, met relevante aanvullende stukken, veilig naar ons op. Vanaf 1 oktober 2022 kan dat via de route Parnassys-Kindkans. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer