Wij beoordelen als poortwachter of een leerling in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). Zo zorgen we dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen én dat deze zorg blijvend gefinancierd kan worden vanuit het beschikbare budget. 

Wat stuur je mee met de aanvraag?
Alle informatie die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek voor dyslexie staat op een rijtje in deze checklist.

Gebruik voor je aanvraag deze formats:

  1. Schoolvragenlijst
  2. Oudervragenlijst
  3. Toestemmingsformulier 

Hoe stuur je de aanvraag naar ons op?
Stuur de documenten, met relevante aanvullende stukken, veilig naar ons op. Maak hiervoor gebruik van onderstaande knop. 

Aanvraag dyslexie

 

Wil je van tevoren een casus voorleggen? Gebruik maken van een pre-screening?
Dat kan. Als je als school hulp nodig hebt bij de totstandkoming van een compleet dossier voor een aanmelding van diagnostiek van EED, dan kunnen we met je meedenken. We bieden deze hulp op verzoek van de school. Geef je vraag door aan de contactpersoon van jouw regio. Dit kan per e-mail of telefonisch. We hebben het volgende van je nodig:

Anoniem: Wil je een casus of vraag anoniem voorleggen? Dan hebben wij in aanvulling op je vraag, de naam van de school, de regio en de groep van de leerling nodig. Let op dat je geen stukken met de naam van de leerling meestuurt.
Met naam van de leerling: Heb je toestemming van ouders om een leerlingdossier (of een onderdeel daarvan) aan ons voor te leggen? Dan hebben we in aanvulling op je vraag het volgende nodig: voor- en achternaam van de leerling, geboortedatum, groep, school en regio. Zorg er dan wel voor dat je de gegevens op een veilige manier verstuurt. Maak daarvoor gebruik van onderstaande knop.

 

Melding pre-screening

 

 

Let op: wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in Amsterdam wonen
De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. Wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in Amsterdam wonen. 

Woont de leerling in Diemen? Voor de gemeente Diemen geldt dat de school rechtstreeks doorverwijst naar de dyslexiezorgaanbieder. Ouders kunnen hun kind bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder aanmelden, met het complete leerlingdossier. De dyslexiezorgaanbieder neemt dan contact op met de gemeente.  

Aanmelden

Als poortwachter hebben we een beperkte taak, namelijk het grofmazig screenen van het leerlingdossier om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek voor EED.

  • Stuur de aanvraag naar ons toe. Wij gaan ervan uit dat je de vragenlijsten compleet invult en dat je een handelingsplan en een LVS-overzicht meestuurt. Als dat zo is, dan gaan we aan de slag.
  • We screenen het leerlingdossier en beoordelen of het dossier alle benodigde informatie bevat.
  • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we je dat per e-mail weten. Je krijgt dan de tijd om informatie aan te vullen.
  • Als alle benodigde informatie is ontvangen, dan beoordelen wij of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek.
  • Uiterlijk vier werkweken na indiening van een compleet dossier ontvang je een eventueel akkoord.
  • Als je een akkoord hebt ontvangen kun je - na overleg met ouder(s) - de leerling direct aanmelden voor diagnostiek bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

Als je van ons bericht krijgt dat het dossier na een eerste beoordeling niet compleet is bevonden, laten we je precies weten wat er ontbreekt in het leerlingdossier. Je krijgt dan de tijd om aanvullende informatie aan ons te versturen. Soms lukt het niet om de gevraagde informatie aan te leveren. Je hebt dan de mogelijkheid opnieuw aan te melden, zodra je wel over de gevraagde informatie beschikt.

Als je hulp nodig hebt bij het compleet maken van een leerlingdossier, kun je contact opnemen met je schoolbestuur / de bovenschoolse zorg voor advies.

Bij de beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek, kunnen we tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het dossier voldoet dan niet aan de landelijke criteria (richtlijnen NKD) voor het in aamerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Je ontvangt dan geen akkoordbrief, maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria.

Als je vragen hebt over welke stap je dan kunt zetten, kun je contact opnemen met je schoolbestuur / de bovenschoolse zorg voor advies.

In het handelingsplan omschrijf je de geboden dyslexieondersteuning. Deze ondersteuning moet voldoen aan de richtlijnen van het NKD. In deze handreiking staat meer informatie. 

Je kunt dit voorbeeld gebruiken
Wij hebben een voorbeeld van een handelingsplan opgesteld, waarin deze richtlijnen zijn verwerkt. Je kunt dit voorbeeld gebruiken voor de aanvraag van vergoede dyslexiezorg.

Zoek je school

banner boven footer