Wij beoordelen als poortwachter of een leerling in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg voor ED (Ernstige Dyslexie). Zo zorgen we dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen én dat deze zorg blijvend gefinancierd kan worden vanuit het beschikbare budget. 

Wat stuur je mee met de aanvraag?
Alle informatie die we nodig hebben om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek voor dyslexie staat op een rijtje in deze checklist (let op: deze checklist is vernieuwd en ingegaan op 1 januari 2022).

Gebruik voor je aanvraag deze formats:

 1. Schoolvragenlijst
 2. Oudervragenlijst
 3. Toestemmingsformulier 

Hoe stuur je de aanvraag naar ons op?
Stuur de documenten, met relevante aanvullende stukken, veilig naar ons op. Maak hiervoor gebruik van onderstaande knop. 

Aanvraag dyslexie

 

Wil je van tevoren een casus voorleggen? Gebruik maken van een pre-screening?
Dat kan. Als je als school hulp nodig hebt bij de totstandkoming van een compleet dossier voor een aanmelding van diagnostiek van EED, dan kunnen we met je meedenken. We bieden deze hulp op verzoek van de school. Geef je vraag door aan de contactpersoon van jouw regio. Dit kan per e-mail of telefonisch. We hebben het volgende van je nodig:

Anoniem: Wil je een casus of vraag anoniem voorleggen? Dan hebben wij in aanvulling op je vraag, de naam van de school, de regio en de groep van de leerling nodig. Let op dat je geen stukken met de naam van de leerling meestuurt.
Met naam van de leerling: Heb je toestemming van ouders om een leerlingdossier (of een onderdeel daarvan) aan ons voor te leggen? Dan hebben we in aanvulling op je vraag het volgende nodig: voor- en achternaam van de leerling, geboortedatum, groep, school en regio. Zorg er dan wel voor dat je de gegevens op een veilige manier verstuurt. Maak daarvoor gebruik van onderstaande knop.

 

Melding pre-screening

 

 

Let op: wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in Amsterdam en Weesp wonen
De aanvraag voor de vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. Wij behandelen alleen aanvragen van leerlingen die in Amsterdam en Weesp wonen. 

Woont de leerling in Diemen? Voor de gemeente Diemen geldt dat de school rechtstreeks doorverwijst naar de dyslexiezorgaanbieder. Ouders kunnen hun kind bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder aanmelden, met het complete leerlingdossier. De dyslexiezorgaanbieder neemt dan contact op met de gemeente.  

Aanmelden

Als poortwachter dyslexie screenen wij het leerlingdossier om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED). Dit doen wij aan de hand van de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Hoe ziet het traject van screenen eruit?

 • Stuur de aanvraag veilig naar ons toe via de blauwe knop 'aanvraag dyslexie'.
 • We screenen het leerlingdossier en beoordelen of het dossier alle benodigde informatie bevat.


Bij een compleet dossier:

 • Als alle benodigde informatie is ontvangen, dan beoordelen wij of de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek.
 • Uiterlijk 10 werkweken na indiening van een compleet dossier ontvang je een akkoord (of niet akkoord) voor vergoede diagnostiek.
 • Als je een akkoord hebt ontvangen kan de ouder (of kunnen de ouders) de leerling direct aanmelden voor diagnostiek bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder. De poortwachter communiceert alleen met de school en niet met ouders dus deel de akkoordbrief en het leerlingdossier met de ouder(s). Deze zijn nodig voor de aanmelding bij de dyslexiezorgaanbieder.


Bij een incompleet dossier:

 • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we je per e-mail precies weten wat er ontbreekt. Je krijgt dan een voorlopig niet akkoord voor vergoede diagnostiek.
 • Samen met iemand van je schoolbestuur kun je het dossier compleet gaan maken.
 • Als het dossier compleet is gemaakt, kun je opnieuw aanmelden bij de poortwachter van het samenwerkingsverband.

In het handelingsplan omschrijf je de geboden dyslexieondersteuning. Deze ondersteuning moet voldoen aan de richtlijnen van het NKD. In deze handreiking staat meer informatie. 

Je kunt dit voorbeeld gebruiken
Wij hebben een voorbeeld van een handelingsplan opgesteld, waarin deze richtlijnen zijn verwerkt. Je kunt dit voorbeeld gebruiken voor de aanvraag van vergoede dyslexiezorg.

Bij een incompleet dossier:

 • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we je per e-mail precies weten wat er ontbreekt. Je krijgt dan een voorlopig niet akkoord voor vergoede diagnostiek.
 • Samen met iemand van je schoolbestuur kun je het dossier compleet gaan maken.
 • Als het dossier compleet is gemaakt, kun je opnieuw aanmelden bij de poortwachter van het samenwerkingsverband.

Bij de beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek, kunnen we tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het dossier voldoet dan niet aan de landelijke criteria (NKD) voor het in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Je ontvangt dan geen akkoordbrief, maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria.

Als je vragen hebt over welke stap je dan kunt zetten, kun je contact opnemen met je schoolbestuur/de bovenschoolse zorg voor advies.

De poortwachter communiceert niet met ouders over aanvragen voor vergoede diagnostiek van ED. De aanmelder van de school is de contactpersoon voor ouders en informeert ouders over het traject. Wanneer de poortwachter een akkoordbrief en het leerlingdossier heeft verstuurd, dan deelt de aanmelder van de school deze informatie met ouders zodat de ouder kan aanmelden bij een dyslexiezorgaanbieder.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer