Als uw kind (tijdelijk) niet naar school gaat en thuis zit, kunnen verschillende mensen u helpen. In overleg met de school en het schoolbestuur van uw kind, kunt u samen zoeken naar een passende oplossing. Onze coördinator thuiszitters en zorgplicht kan u en de school adviseren hoe uw kind terug kan keren in het onderwijs, zo nodig met extra ondersteuning.

Als uw kind ouder is dan 5 jaar en 1 maand, dan is hij leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. Vanaf die leeftijd kan de leerplichtambtenaar u helpen om uw kind (weer terug) naar school te begeleiden.

Dit wil ik graag weten

In overleg met de school en het schoolbestuur van uw kind, kunt u samen zoeken naar een passende oplossing. Het samenwerkingsverband heeft een coördinator thuiszitters, Tamara Dekker, t.dekker@swvamsterdamdiemen.nl. Zij kan u en de school adviseren hoe uw kind terug kan keren in het onderwijs, zo nodig met extra ondersteuning. Als uw kind ouder is dan 5 jaar en 1 maand, dan is hij leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. Vanaf die leeftijd kan de leerplichtambtenaar u helpen om uw kind (weer terug) naar school te begeleiden.

Als uw kind 5 jaar en 1 maand is, is hij leerplichtig. Als uw kind (te) vaak verzuimt van school of helemaal niet naar school gaat, schakelt school de leerplichtambtenaar in. U kunt zelf ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar . Die kijkt samen met u hoe uw kind het best terug kan keren naar het onderwijs. Als dat nodig is met extra ondersteuning of hulpverlening. Meer informatie vindt u hier.

Als uw kind (tijdelijk) niet naar school kan, zoeken de mensen om uw kind heen (zoals school, leerplicht, het samenwerkingsverband) samen met u naar een passende oplossing. Dat kan een individuele oplossing zijn, met onderwijs thuis op maat. Of bij een zorginstelling, of met jeugdhulp samen.

Ook is een aantal tussenvoorzieningen bedoeld voor (een groep) kinderen die naast extra ondersteuning ook een zorgvraag hebben. Denk daarbij aan kinderen die tijdelijk in behandeling zijn voor jeugdhulp of (tijdelijk) veel zorg nodig hebben dat onderwijs maar een klein deel uitmaakt van hun dagbesteding. Zij kunnen een onderwijszorgtraject op maat krijgen, bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing op een zorgboerderij.

Soms zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zo beperkt, dat onderwijs (nog) niet mogelijk is. Dan kan uw kind aangemeld worden bij een van de passende kinderdagcentra. Uw kunt dan een vrijstelling voor het onderwijs aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Amsterdam of Diemen. Kinderen met een vrijstelling worden meestal bij kinderdagcentra geplaatst.

In Nederland geldt thuisonderwijs in principe niet als vervulling van de leerplicht. Wel zijn er wetsartikelen in de Leerplichtwet door middel waarvan er een (tijdelijke) vrijstelling van inschrijving op een school kan ontstaan. Hiervoor kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont.

Als een kind in principe gewoon op school les kunnen krijgen, kan daar alleen van afgeweken worden in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer een kind voor langere tijd niet in staat is naar school te komen vanwege een chronische ziekte, maar wel onderwijs kan volgen. U kunt de mogelijkheden overleggen met de school of het schoolbestuur van uw kind. Neemt u ook eens een kijkje op de website van Huisonderwijs Amsterdam.

In bepaalde situaties kan ook tijdelijk een robot worden ingezet bij thuisonderwijs. Ons samenwerkingsverband heeft vijf robots tot haar beschikking, die kunnen worden geleend door een school. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u het beste contact opnemen met de school. Onze coördinator thuiszitters, Tamara Dekker, t.dekker@swvamsterdamdiemen.nl en de school kunnen samen met u bekijken of de robot ingezet kan worden als hulpmiddel om het contact met school en de terugkeer naar school weer te bevorderen.

Als uw kind thuis zit of thuis dreigt komen te zitten, dan kan onze coördinator thuiszitters, Tamara Dekker, t.dekker@swvamsterdamdiemen.nl, u en school adviseren hoe uw kind terug kan keren in het onderwijs. Als dat nodig is met extra ondersteuning. 

Heeft de school waar uw kind zit een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs gedaan? Dan helpen ook onze onderwijsadviseurs en maatschappelijk deskundigen u op weg om de beste onderwijsplek en eventuele aanvullende ondersteuning te vinden voor uw kind.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer