Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u ervoor kiest uw kind aan te melden bij een andere reguliere basisschool in Amsterdam of Diemen. De meest voorkomende reden is een verhuizing. Maar het kan ook zo zijn dat een andere school u meer aanspreekt, of dat u niet zo tevreden bent over de huidige school.

De nieuwe school zal altijd eerst bekijken of zij plek heeft voor uw kind. Als dat zo is, dan vraagt de school meer informatie op over het functioneren (op school) van uw kind. Bij u én bij de school waar uw kind vandaan komt. 

Dit wil ik graag weten

Ja, u bent vrij om uw kind bij een andere reguliere school aan te melden. De nieuwe school bekijkt eerst of er plek is. Is dat het geval? Dan vraagt deze school informatie op over uw kind. Bij u én bij de school waar uw kind vandaan komt. Om deze informatie op te vragen heeft de school uw toestemming nodig. 

Als u als ouder geen toestemming geeft aan de school om informatie op te vragen (bijvoorbeeld bij een andere school of de voorschoolse voorziening), dan mag de school aangeven (schriftelijk onderbouwen) dat het hen op die manier niet lukt om te onderzoeken of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Het is daarmee voor de school niet mogelijk om te voldoen aan de zorgplicht

Geeft u wel toestemming? Dan onderzoekt de school met uw informatie en de andere informatie die de school verzamelde of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Als de school dit niet kan én dat goed (schriftelijk) kan onderbouwen, moet zij een andere passende school voor uw kind vinden. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn. Maar ook een vorm van speciaal (basis)onderwijs; dan meldt de school uw kind aan bij ons samenwerkingsverband voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Als u meer wil weten over een reguliere basisschool, dan kunt u dit het beste opvragen bij de school zelf. U kunt ook de website van de school bekijken. U vindt hier alle scholen in Amsterdam en Diemen in een handig overzicht. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website van de school staan.

Als u meer wil weten over verschillende vormen van speciaal (basis)onderwijs en over welke scholen daarbij horen, dan kunt u hier meer lezen. U kunt ook contact opnemen met een maatschappelijk deskundige van ons samenwerkingsverband.

De meeste scholen hebben in hun beleid, bijvoorbeeld in hun schoolondersteuningsprofiel op de website, beschreven hoeveel leerlingen er maximaal in een klas mogen zitten. Als school kan laten zien dat de klas waar uw kind in zou moeten komen vol zit, dan mag de school verwijzen naar andere scholen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een andere school, maar u kunt hierbij hulp krijgen van de school.

Als de school het maximale aantal leerlingen in een groep niet heeft beschreven in een beleidsstuk of op de website, kan het niet officieel aantonen wanneer een klas vol zit. Dan heeft de school zorgplicht. De afspraken die we hierover maakten in Amsterdam en Diemen vindt u in de Handreiking Zorgplicht.

School moet dan onderzoeken of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Als de school dit niet kan én dat goed (schriftelijk) kan onderbouwen, moet zij een andere passende school voor uw kind vinden. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn. Maar het kan ook zijn dat de school denkt aan een vorm van speciaal (basis)onderwijs; dan meldt de school uw kind aan bij ons samenwerkingsverband voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer