cdc gdokeynofne unsplash BW copyOp een reguliere basisschool zijn er mogelijkheden om een leerling extra ondersteuning te bieden als hij dat nodig heeft. School kan een leerling ondersteunen vanuit de basis- en de extra ondersteuning.

Meestal biedt de leerkracht zelf de basisondersteuning. Dan neemt de leerkracht bijvoorbeeld de tijd om een leerling extra uitleg - verlengde instructie - te geven. Of de leerkracht past lesstof van de leerling aan zodat die beter bij hem aansluit.

Als er intensievere ondersteuning nodig is, dan kan school een beroep doen op de middelen voor extra ondersteuning. De school zet dan een begeleider in om de leerling, en soms ook de leerkracht, te begeleiden. Dit is meestal een aantal uur begeleiding in de week voor een bepaalde periode. Tijdens deze begeleidingsperiode werkt de begeleider aan een aantal doelen. Die zijn voor elke leerling anders - de begeleider sluit aan bij wat de leerling nodig heeft.

Dit wil ik graag weten

De leerkracht, de intern begeleider en u als ouder(s) bespreken samen welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Scholen vragen hiervoor extra geld aan bij het schoolbestuur (maar sommige scholen hebben dit geld al gekregen van het bestuur). Dit noemen de meeste scholen de aanvraag van een arrangement.

Het schoolbestuur waar de school van uw kind onder valt, krijgt namelijk geld van ons samenwerkingsverband om extra ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen op de scholen. Ieder schoolbestuur heeft hier andere afspraken over gemaakt. Meestal moet de school dit geld aanvragen bij het schoolbestuur; soms heeft de school dit geld al gekregen.

Met dit geld wordt er iemand vanuit de school of een externe instantie ingehuurd om uw kind voor een bepaalde periode een aantal uur per week te begeleiden. Dat kan in de klas zijn, of buiten de klas.

Het is de bedoeling dat school de begeleiding na een bepaalde periode afbouwt. Het streven is dat school aan het eind van deze begeleiding meer vaardigheden in het omgaan met een specifieke hulpvraag én dat de leerling zonder extra ondersteuning kan deelnemen aan het onderwijs.

Als u liever niet alleen het gesprek aan gaat met de leerkracht en de intern begeleider, dan kunt u vragen of een ouder- en kindadviseur u hierbij helpt. Elke school heeft een (onafhankelijke) ouder- en kindadviseur. De ouder- en kindadviseur bespreekt dan eerst het gesprek met u voor.

U kunt de intern begeleider van school vragen naar de contactgegevens van de ouder- en kindadviseur. Sommige scholen hebben die contactgegevens op hun website staan.

Wilt u meer weten over de ouder- en kindadviseur, of wat het Ouder- en Kindteam (OKT) voor u kan betekenen? Kijkt u dan eens op hun website.

Binnen ons samenwerkingsverband beschikken de schoolbesturen zelf over de middelen voor extra ondersteuning. Ieder schoolbestuur mag bepalen hoe zij dit geld inzetten.

De eerste stap is om dit te bespreken met de leerkracht, de begeleider van uw kind of de intern begeleider van de school. Als u er met hen niet uitkomt, dan kunt u het beste in gesprek gaan met het schoolbestuur waar de school van uw kind onder valt. Wilt u weten welk schoolbestuur dit is? Kijkt u dan hier. U vindt hier alle scholen in Amsterdam en Diemen in een handig overzicht. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website van het schoolbestuur staan.

In enkele gevallen is het niet mogelijk om extra ondersteuning in te zetten. Dit komt echter niet vaak voor. Als u er niet uitkomt met de leerkracht en intern begeleider van de school, dan kunt u een gesprek aanvragen bij het schoolbestuur waar de school onder valt. Wilt u weten welk schoolbestuur dit is? Kijkt u dan hier. U vindt hier alle scholen in Amsterdam en Diemen in een handig overzicht. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website van het schoolbestuur staan.

Als uw kind ondersteuning nodig heeft, dan bespreekt school met u hoe die ondersteuning eruit gaat zien. Soms kiest een school ervoor om een kind buiten de klas te ondersteunen. Een school wil het liefst uw kind ondersteunen op een manier waar u als ouder(s) het mee eens bent, maar soms lukt dat niet. De school beslist uiteindelijk of zij uw kind in de klas of buiten de klas gaat ondersteunen.

Heel soms kiest de school ervoor een kind (tijdelijk) buiten de klas te plaatsen. School ziet dan geen andere mogelijkheid meer. Als de school goed kan uitleggen waarom zij uw kind buiten de klas plaatst, mag school dit doen. Ook als u er niet achter staat. Deze situatie mag alleen niet lang duren. School is verplicht om actief op zoek te gaan naar een betere oplossing voor uw kind.

Aan iedere school is een ouder- en kindadviseur verbonden. De ouder- en kindadviseur (die werkt voor het Ouder- en Kindteam, ook wel het OKT genoemd) kan u adviseren en ondersteunen bij de inzet van de zorg en hulpverlening voor uw kind. U kunt aan de school van uw kind vragen wie de ouder- en kindadviseur is.

Wilt u meer weten over de ouder- en kindadviseur, of wat het OKT voor u kan betekenen? Kijkt u dan eens op hun website.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer