Voor leerlingen die in Amsterdam of Weesp woonachtig zijn, beoordelen wij (in opdracht van de gemeente Amsterdam), als poortwachter dyslexie of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED). Dit doen wij aan de hand van de criteria van het NKD. Wanneer het leerlingdossier voldoet aan de criteria, kan de leerling door u als ouder(s) worden aangemeld bij een dyslexiezorgaanbieder. De dyslexiezorgaanbieder bepaalt of er, volgend op diagnostiek, ook behandeling plaatsvindt.

Dit wil ik graag weten

Als poortwachter dyslexie screenen wij het leerlingdossier om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek van Ernstige Dyslexie (ED). Dit doen wij aan de hand van de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Hoe ziet het traject van screenen eruit?

  • Alleen de school kan een leerling aanmelden. De school stuurt de aanvraag (leerlingdossier) voor vergoede diagnostiek van ED naar ons toe.
  • We screenen het leerlingdossier en beoordelen of het dossier alle benodigde informatie bevat.

Bij een compleet dossier:

  • Als we alle benodigde informatie hebben ontvangen, beoordelen wij of de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek.
  • Uiterlijk 10 werkweken na indiening van een compleet dossier ontvangt de school een akkoord (of niet akkoord) voor vergoede diagnostiek.
  • Als de school een akkoord heeft ontvangen, laat de school dit aan de ouder(s) weten. De ouder kan de leerling direct aanmelden voor diagnostiek bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder. Hiervoor zijn de akkoordbrief en het leerlingdossier nodig. Deze documenten heeft de poortwachter aan de school gemaild zodat de school deze met de ouder kan delen.

Bij een incompleet dossier:

  • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we per e-mail aan de school precies weten wat er ontbreekt. De school ontvangt dan een voorlopig niet akkoord voor vergoede diagnostiek. De school bespreekt dit met ouder(s) en samen met iemand van het schoolbestuur kan het dossier compleet gemaakt worden.
  • Als het dossier compleet is gemaakt, kan de school opnieuw aanmelden bij de poortwachter.

Bij de beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek, kunnen we tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het dossier voldoet dan niet aan de landelijke criteria (NKD) voor het in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. De school ontvangt dan geen akkoordbrief, maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria. De school bespreekt dit vervolgens met u als ouder(s) en bekijkt samen met u en eventueel het schoolbestuur welke stap er dan gezet kan worden.

De school gaat over de totstandkoming van het dossier voor een aanvraag. De ondersteuning die nodig is bij het lezen vóórdat de aanvraag wordt gedaan moet namelijk op school plaatsvinden. Zonder deze ondersteuning geen aanvraag gedaan worden.

Aan welke eisen de geboden hulp op school moet voldoen staat in deze handreiking. Een totaaloverzicht van welke informatie er in het leerlingdossier moet zitten voor een aanvraag, staat in de checklist.

We hebben slechts een beperkte rol en weinig tijd per dossier. Daarom treden we niet in contact met ouders. Als u als ouder(s) een vraag hebt, kunt u daarmee terecht bij de school. Vraag aan de intern begeleider van de school wat de stand van zaken is van de aanvraag en wanneer zij een reactie verwachten van de poortwachter. Als het nodig is kan de intern begeleider contact opnemen met de poortwachter.

Alleen de ouder kan een kind aanmelden bij de dyslexiezorgaanbieder. Daarvoor is onder andere de akkoordbrief van de poortwachter nodig en het leerlingdossier van de school.

Op de website https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/ kunt u zien uit welke gecontracteerde aanbieders u kunt kiezen. Vaak heeft de school al ervaring met een bepaalde aanbieder en kunt u met de school hierover overleggen.

Om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek moet het leerlingdossier voldoen aan de criteria van het NKD. De criteria voor de vereiste ondersteuning op school staan in de handreiking van het NKD. Het totaaloverzicht van welke informatie in het dossier moet zitten voor een aanvraag, staat in onze checklist. Met de school kunt u vervolgens bespreken op welke onderdelen het dossier van uw kind niet voldoet voor het in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek van ED.

Op de website van het NKD en op die van Dyslexie Centraal vindt u de meest actuele informatie over dyslexie. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer