Als u verhuist naar Amsterdam of Diemen vanuit een andere plek in Nederland heeft u de keuze uit behoorlijk wat scholen. Om te zien welke scholen er bij u in de buurt zijn, kunt u natuurlijk uw nieuwe buurt verkennen. Ook kunt u een kijkje nemen op de schoolwijzer van de Gemeente Amsterdam, of op ons eigen overzicht van álle scholen in Amsterdam en Diemen. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website staan. 

Gaat uw kind naar regulier onderwijs? De overstap naar een nieuwe reguliere basisschool van uw keuze kunt u maken als de school plek heeft én de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.

Gaat uw kind naar het speciaal basisonderwijs? Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft voor een andere regio, dan moet deze omgezet worden naar een die geldig is in ons samenwerkingsverband.
Heeft uw kind al een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs? Die is landelijk geldig. 

Dit wil ik graag weten

Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw kind nog geldig is, dan moet deze worden omgezet naar een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs voor Amsterdam. Zorg ervoor dat de school waar uw kind vandaan komt (of u) uw kind aanmeldt bij ons samenwerkingsverband. Verzoek ons om de toelaatbaarheidsverklaring om te zetten naar een exemplaar dat geldig is in Amsterdam. Ondertussen kunt u zich alvast oriënteren op de scholen voor speciaal basisonderwijs. Meld uw kind aan bij de school van uw keuze. Als deze school plek heeft, dan kan zij uw kind inschrijven zodra zij de omgezette toelaatbaarheidsverklaring en het leerlingdossier van u (of van ons – met uw toestemming) heeft ontvangen.

Als uw kind een nog geldige toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs heeft, dan kunt u uw kind direct aanmelden bij de school voor speciaal onderwijs van uw keuze. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs is namelijk in het hele land geldig. Als de school van uw keuze plek heeft, kan zij plaatsen nadat de school de informatie over uw kind en de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs heeft ontvangen.

De school waar uw kind staat ingeschreven, meldt uw kind aan bij het samenwerkingsverband waar de school staat. Dus als uw kind nog is ingeschreven op de school in de regio waar u woonde, meldt deze school aan bij haar samenwerkingsverband voor de aanvraag van een (andere) toelaatbaarheidsverklaring. Als zij een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs afgeven, kunt u deze direct inzetten in Amsterdam: die is namelijk landelijk geldig. Gaat het om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs? Dan moet ons samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring omzetten in een exemplaar dat hier geldig is.

Zoek je school

banner boven footer