Als de deskundigen een goed beeld hebben van uw kind, en precies weten wat uw kind nodig heeft, dan brengen zij een advies uit. Is een andere onderwijssetting dan regulier onderwijs het advies, dan besluit de directeur-bestuurder of zij de toelaatbaarheidsverklaring afgeeft. 

U ontvangt de toelaatbaarheidsverklaring en het deskundigenadvies. De school ontvangt deze ook. Met de toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind aanmelden bij de school die het beste bij uw kind past.

Als u het niet eens bent met de toelaatbaarheidsverklaring (of de afwijzing daarvan), dan kunt u bezwaar maken. 

Dit wil ik graag weten

U moet de toelaatbaarheidsverklaring binnen één jaar na afgifte verzilveren. Uw kind moet dan dus ingeschreven staan op de school voor speciaal (basis)onderwijs waar de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Als dat niet gebeurt, dan is deze niet meer geldig.

Het is belangrijk dat u goed leest hoe we tot de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring zijn gekomen. Als u het niet eens met de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring, mag u altijd bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift op te stellen en dit binnen zes weken naar ons te versturen. Dat mag per post (Bijlmerdreef 1289-II, 1103 TV Amsterdam) of per e-mail (secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl). 

Dit zijn dan de stappen:

  • Wij stellen een verweerschrift (een document waarin wij reageren op uw bezwaren) op.
  • We sturen uw bezwaarschrift, ons verweerschrift en belangrijke documenten binnen 14 dagen naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daar zijn wij bij aangesloten.
  • Van hen ontvangt u (en wij) een oproep voor een zitting bij de geschillencommissie.
  • Tijdens deze zitting krijgen u, de school en wij vragen van de commissie en de mogelijkheid om zaken toe te lichten.
  • Binnen vier weken volgt het advies van de commissie. 
  • Onze directeur-bestuurder moet, samen met de betrokken deskundigen, op basis van het advies van de commissie ons advies over de toelaatbaarheidsverklaring heroverwegen. Zij mag de toelaatbaarheidsverklaring aanpassen, maar dat is niet verplicht - het is tenslotte een advies.
  • Bent u het niet eens met wat de directeur-bestuurder besluit? Dan kunt u in beroep gaan, bij de rechtbank (sector bestuursrecht).

Soms is het mogelijk dat u in gesprek gaat met de school over het eventueel toch handhaven van uw kind. Als uw kind zijn huidige school mag blijven bezoeken, hoeft de toelaatbaarheidsverklaring niet te worden verzilverd. 

Het kan zijn dat u uw kind niet wil aanmelden bij de nieuwe school die past bij de toelaatbaarheidsverklaring. Als u geen andere school bereid heeft gevonden om uw kind te plaatsen (u krijgt altijd de tijd om andere scholen te benaderen) en de school kan echt niet verder met uw kind, dan mag de school uw kind verwijderen. Leerplicht kan u dan min of meer verplichten uw kind aan te melden en in te schrijven bij de school die past bij de toelaatbaarheidsverklaring (verzilveren) om zo het thuiszitten van uw kind te voorkomen.

Het komt niet vaak voor maar u kunt ook verplicht worden om de toelaatbaarheidsverklaring in te zetten/te verzilveren. Dit is als deze drie punten van toepassing zijn:

  1. Er is een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs afgegeven voor uw kind.
  2. Er is plek op een school die past bij bij de toelaatbaarheidsverklaring, dus een passende school
  3. Uw kind kan niet meer gehandhaafd worden op zijn huidige school.

U moet de toelaatbaarheidsverklaring binnen één jaar na afgifte verzilveren. Uw kind moet dan dus ingeschreven staan op de school voor speciaal (basis)onderwijs waar de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Als dat niet gebeurt, dan is deze niet meer geldig.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer