Wordt besproken in het Ondersteuningsteam (OT)

Wanneer de ondersteuning voor uw kind niet voldoende resultaat oplevert, organiseert de school een Ondersteuningsteam (OT). De vaste deelnemers aan dit OT zijn de intern begeleider, de ouders en de leraar van de leerling. Samen bespreek je welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en de leerkracht. Tijdens het OT stel je samen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vast, organiseer je passende ondersteuning en bespreek je de best passende onderwijsplek.

Als de school denkt dat een school voor gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) het best bij uw kind past is het noodzakelijk om een OT te organiseren om samen met betrokkenen te bespreken hoe het proces van verwijzing eruit kan komen te zien. Voor een plek op het SBO of SO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Twee deskundigen van het SWV sluiten aan bij het OT om mee te denken over wat uw kind nodig heeft en welke ondersteuning of onderwijsplek daar het best bij past. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer