Woont uw kind in Amsterdam? 
In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Ruim 200 Amsterdamse basisscholen hebben een gelijk toelatingsbeleid. Het toewijzen van de plaatsen gaat volgens vastgestelde regels, is controleerbaar en voor ieder kind hetzelfde. Alle kinderen in Amsterdam krijgen dus een gelijke kans op een school van voorkeur. 

Hier legt de Gemeente Amsterdam u stap voor stap uit hoe u uw kind aanmeldt op een Amsterdamse basisschool.

Woont uw kind in Diemen? 
Dan kunt u uw kind aanmelden bij een school naar uw keuze

Dit wil ik graag weten

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen. De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP van de school staat welk extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. U vindt het SOP op de website van de school. Hier vindt u alle scholen in Amsterdam en Diemen in een handig overzicht. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website staan.

Ja, dat mag. Als een school aantoonbaar kan maken dat de klas vol zit, dan heeft de school geen zorgplicht.
Dat moeten zij aangeven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van de school. Hier vindt u alle scholen in Amsterdam en Diemen in een handig overzicht. Kies een school op de kaart, of gebruik de filters. Als u een school open klikt, dan ziet u de website staan.

Scholen mogen leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte niet anders behandelen dan de andere leerlingen. De school waar uw kind is aangemeld heeft zorgplicht (behalve als de school vol is). Dat betekent dat zij samen met u kijken welke vorm van onderwijs het best past bij uw kind. Dat kan zijn op een reguliere school (met extra begeleiding) of op een speciale vorm van onderwijs. De school kan als dat nodig is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij ons samenwerkingsverband.

Kinderen gaan bij voorkeur vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn naar school. Als een kind 5 jaar en één maand is moet het naar school – dan is het leerplichtig. Als uw kind (te) vaak verzuimt of helemaal niet naar school gaat, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Die kan samen met u kijken op welke manier uw kind het beste terug kan naar het onderwijs, zo nodig met extra ondersteuning of hulpverlening. De leerplichtambtenaar kan ook met het ondersteuningsteam van de school in gesprek gaan als zij zich zorgen maakt. Als u hier meer informatie over wil, dan vindt u dat hier

Bij sommige kinderen is al op jonge leeftijd duidelijk dat een plek op het regulier onderwijs niet haalbaar of wenselijk is. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u er voor kiezen om niet deel te nemen aan de inschrijving volgens het stedelijk toelatingsbeleid. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Die school heeft dan zorgplicht. School vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij ons samenwerkingsverband.

Het is belangrijk dat goed duidelijk wordt wat de beste onderwijsplek voor uw kind is. Zorg er daar om voor dat u de belangrijke informatie van (bijvoorbeeld) de voorschool deelt met de school waar u uw kind schriftelijk aanmeldt.

Dat is afhankelijk van het beleid van de voorschool of kinderopvang waar uw kind zit. In uitzonderingsgevallen is dat mogelijk. Bijvoorbeeld als er begeleiding is ingezet voor uw kind, als uw kind nog niet ‘schoolrijp’ is, of als uw kind op een wachtlijst staat voor speciaal onderwijs. Meestal is verlenging maximaal drie maanden mogelijk. Overlegt u altijd met de voorschool of kinderopvang naar hun mogelijkheden.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer