Ja, die zijn er, maar zeer beperkt. 
School hoeft een schriftelijke aanmelding van ouders alleen niet inhoudelijk in behandeling te nemen wanneer:

  • De klas waarin de leerling geplaatst moet worden vol zit. Let op: in het School Ondersteunings Profiel (SOP) of op de website van de school moet terug te lezen zijn welk 'hard maximum' gehandteerd wordt voor de klassengrootte. Als dit niet terug te vinden is vervalt het criterium waarom scholen geen invulling hoeven te geven aan hun zorgplicht.
  • Ouders het niet eens zijn met de denominatie van de school.

Wel dient school in bovenstaande gevallen schriftelijk aan de ouders te laten weten waarom zijn geen verdere inhoudelijke invulling kan en hoeft te geven aan de zorgplicht.