Nee, dit hoeft niet. Hoewel het Samenwerkingsverband zeer hecht aan een goede samenwerking tussen scholen en ouders, kunnen er omstandigheden zijn waaronder een leerling wordt aangemeld bij het Samenwerkingsverband zonder dat hier overeenstemming over is bereikt met ouders. Hier zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden. Voor een uitgebreidere uitleg, klik hier