Wanneer een aanmelding van een kind als compleet wordt beoordeeld (met andere woorden: het dossier bevat naar het oordeel van het Samenwerkingsverband alle benodigde informatie om een besluit te nemen) gaat de aanmeldtermijn in. Vanaf dat moment zal de aanmelding binnen 8 weken worden afgerond. Er zijn omstandigheden waaronder het niet mogelijk is binnen 8 weken een besluit te nemen (bijvoorbeeld door een schoolvakantie). Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Het Samenwerkingsverband streeft ernaar om, bij een complete aanmelding, zo snel mogelijk een advies over de meest passende vorm van onderwijs en de daarbij behorende (afwijzing van) toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.