Nee, dit mag niet. Het is wettelijk geregeld dat ouders hun kind altijd mogen aanmelden op een school. Er zijn slechts twee omstandigheden waaronder school geen inhoudelijke invulling hoeft te geven aan de zorgplicht:

  • De klas waarin de leerling geplaatst moet worden vol zit. Let op: in het School Ondersteunings Profiel (SOP) of op de website van de school moet terug te lezen zijn welk 'hard maximum' gehandteerd wordt voor de klassengrootte. Als dit niet terug te vinden is vervalt het criterium waarom scholen geen invulling hoeven te geven aan hun zorgplicht.
  • Ouders het niet eens zijn met de denominatie van de school.