Nee, dit kan niet.
Voor de overgang van van de voorschool naar de basisschool zijn er afspraken gemaaktover de wijze waarop ouders hun kind kunnen aanmelden op de scholen van hun voorkeur. Conform het stedelijk toelatingsbeleid is er vervolgens één school die een plek voor de leerling reserveert en waar ouders hun kind schriftelijk kunnen aanmelden. Deze school heeft dan de zorgplicht.

Bij verhuizingen / zij-instromers is er altijd een school waar ouders hun kind als eerste aanmelden. Deze school heeft dan de zorgplicht.