School heeft manimaal 10 weken (6 weken + een eventuele verlenging van 4 weken) de tijd om te onderzoeken of zij een kind aan kan nemen of dat een andere plek nodig is. Gedurende deze 10 onderzoeksweken is school niet verplicht ondrewijs te bieden. Indien na 10 weken nog geen besluit is genomen, dient de leerling (tijdelijk) ingeschreven te worden in afwachting van een mogelijk passendere plek.
Wanneer school tijdens of na de onderzoeksfase tot de conclusie komt dat zij de leerling niet kan plaatsen zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien school van mening is dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan binnen het regulier onderwijs geboden kan worden, meldt de school de leerling aan bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband zal dan nagaan of er voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs afgegeven dient te worden.
  • Indien de school van mening is dta de leerling regulier onderwijs kan volgen maar dit door omstandigheden (bijvoorbeeld: beoogde klas heeft al zeer veel zorgleerlingen) niet gerealiseerd kan worden op de school van aanmelding, dient de school in samenspraak met ouders een andere school te vinden. Hiertoe kan overleg met het schoolbestuur of in het wijkoverleg plaatsvinden.