Nee, dit hoeft niet. Het Samenwerkingsverband vindt een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk, Er kunnen toch omstandigheden zijn waaronder een kind wordt aangemeld bij het Samenwerkingsverband zonder dat hier overeenstemming over is bereikt tussen ouders en school. Hier zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden. Voor een uitgebreidere uitleg, klik hier