In sommige gevallen kunt u misschien onvoldoende extra ondersteuning bieden om een leerling binnen uw reguliere basisschool te ondersteunen en is plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs nodig. Hiervoor moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven.

Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen is verantwoordelijk voor verwijzingen naar scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (voormalig) cluster 3 en 4. De afgifte van TLV’s en arrangementen voor scholen voor cluster 1 en cluster 2 wordt landelijk georganiseerd en valt niet onder dit Samenwerkingsverband.  Meer informatie over verschillende onderwijsvormen vindt u hier.
Bij ‘dubbele problematiek’, bijvoorbeeld een kind met spraak-taalproblemen én gedragsproblemen, is er contact en samenwerking tussen het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen en de instantie die de verwijzing naar cluster 2 organiseert.