Om naar een school voor speciaal (basis)onderwijs te kunnen gaan, heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV is een document dat een kind toestemming geeft om een vorm van speciaal (basis)onderwijs te bezoeken. Een TLV kan door de school, in samenwerking met de ouders, worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.