Een van de hoofdtaken van het Samenwerkingsverband is het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).

In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden van extra ondersteuning niet voldoende om een leerling optimaal binnen de reguliere basisschool te kunnen begeleiden. School en ouders bespreken dan de mogelijkheid van een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Om naar een school voor speciaal (basis)onderwijs te gaan heeft een leerling een TLV nodig. Met een TLV kan een leerling worden ingeschreven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs en kan de financiering hiervoor door de betreffende school worden georganiseerd.

Om een TLV te krijgen moet de leerling door de school worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.