In sommige gevallen kan de school onvoldoende extra ondersteuning bieden om een leerling binnen de reguliere basisschool te ondersteunen en is plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs nodig. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school moet deze aanvragen bij het Samenwerkingverband.

Voor een toelaatbaarheidsverklaring moet uit het groeidocument blijken dat de school handelingsgericht heeft gewerkt en zich maximaal heeft ingespannen om aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen. De school moet dit bespreken met de ouders en de ouders moeten akkoord gaan met het handelingsdeel in het groeidocument. In het ideale geval komen school en ouders samen tot de conclusie dat de leerling meer nodig heeft dan het reguliere onderwijs kan bieden. De school kan echter ook een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband als de ouders het hier niet mee eens zijn.

Ga voor meer informatie over de aanvraag van een TLV naar de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring of de werkwijze van het Samenwerkingsverband.