De voornaamste taak van de OPR is het wel of niet instemmen met het Ondersteuningsplan. De OPR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar om onderdelen van het Ondersteuningsplan te bespreken. Leden van de OPR (ouders of professionals uit het onderwijs) zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Die informatie is belangrijk om het Ondersteuningsplan goed te kunnen beoordelen.

De raad stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Samenwerkingsverband.

De OPR ziet het als belangrijke taak om medezeggenschapsraden van individuele scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden te informeren over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband.

In het voorjaar van 2016 heeft de OPR ingestemd met het het Ondersteuningsplan 2016-2020.