Op hoofdlijnen ziet het takenpakket er als volgt uit:

  • Samen met een tweede beoordelaar (onderwijsadviseur) het deskundigenadvies opstellen en dit voordragen voor de afgifte (of afwijzing) van een toelaatbaarheidsverklaring; dit omvat ook een advies over de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring (waaronder schooltype, ondersteuningscategorie en veronderstelde duur van de toelaatbaarheid). De maatschappelijk deskundige neemt met name de aspecten met betrekking tot het gezin/de thuissituatie en het functioneren van het kind thuis in overweging;
  • In concrete gevallen onderwijsinstellingen adviseren;
  • Ouders, leraren en interne begeleiders begeleiden tijdens dit traject;
  • Contact tot stand brengen tussen ouders/school en de beoogde instelling voor speciaal (basis)onderwijs;
  • Zorgdragen voor dossieroverdracht naar de betreffende school;
  • (Telefonisch) informatie verstrekken aan ouders over de procedure en naar aanleiding van vragen over een concrete situatie van hun kind op school;
  • Sociaal- en verdiepend onderzoek uitvoeren.