Vanuit het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en gespecialiseerde (voorschoolse) voorzieningen kunt u voor het aanvragen van een TLV gebruik maken van het beveiligde systeem dat wij gebruiken (ZIVVER). Hieronder vindt u meer informatie en de link om een veilige e-mail te versturen. 

Beveiligd informatie uitwisselen met het Samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen gebruikt ZIVVER om veilig te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke, privacygevoelige inhoud (zoals leerlingengegevens). Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie. Via onderstaande knop kunt u op een veilige manier informatie naar de administratie van het Samenwerkingsverband versturen:

Start veilig bericht

 

Waarom deze maatregel?

Het Samenwerkingsverband heeft zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoog op de agenda staan. De ingebruikname van ZIVVER is nodig omdat de huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail of post – in toenemende mate kwetsbaar of inefficiënt zijn. Het gebruiken van ZIVVER is een van de maatregelen die ons samenwerkingsverband neemt om zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van leerlingen te bevorderen. Dit in voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

LET OP: Deze wijze van informatie-uitwisseling geldt niet voor reguliere scholen uit Amsterdam en Diemen. Aanvragen voor een TLV en het toesturen van aanvullende informatie gebeurt middels de beveiligde omgeving van het digitale groeidocument.