U kunt bij het Samenwerkingsverband een TLV aanvragen wanneer u meent dat een speciale vorm van onderwijs passender is. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

1. Bespreek met de ouders het groeidocument

Hieruit moet blijken:

  • Wat de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling zijn;
  • Op welke (handelingsgerichte) wijze de school heeft ingezet om de leerling optimaal te ondersteunen;
  • Waarom de basis- en extra ondersteuningsmiddelen ontoereikend zijn.

2. Vraag de ouders akkoord te gaan met de aanmelding bij het Samenwerkingsverband

Wanneer u samen met de ouders constateert dat de leerling meer nodig heeft dan het reguliere onderwijs kan bieden, kunt u, in overleg met de ouders, bij het Samenwerkingsverband een TLV aanvragen voor de leerling.

Ook als de ouders het niet eens zijn met een verwijzing van de leerling naar het speciaal (basis)onderwijs, kunt u een TLV aanvragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u gesprekken met de ouders hebt gevoerd over de noodzaak van een verwijzing en de grenzen waar school tegenaan loopt in de begeleiding van de leerling. Meer informatie over de procedure voor aanmelden zonder toestemming van ouders vindt u hier.

3. Dien de aanvraag in bij het Samenwerkingsverband

U plaatst het groeidocument en aanvullende informatie in de digitale omgeving van de leerling en stuurt de link van het digitale groeidocument naar het Samenwerkingsverband. Ouders kunnen het document 'toestemming ouders gegevensoverdracht' tekenen.
Zie ook het overzicht van de documenten bij aanmelding bij het Samenwerkingsverband.