Als school en ouders tot de conclusie komen dat een verwijzing naar een school voor speciaal (basis)onderwijs aan de orde is, kunnen zij een toelaatbaarheidsverklaring voor het kind aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Hiervoor vult de school het groeidocument (verder) in. Uit het groeidocument moet blijken dat de school zich maximaal heeft ingespannen om te voorzien in de behoefte aan onderwijs en ondersteuning van het kind. De school bespreekt dit met de ouders. Voordat een een aanvraag bij het Samenwerkingsverband kan worden gedaan moet op overeenstemming gericht overleg hebben plaatsgevonden.

In het ideale geval komen school en ouders samen tot de conclusie dat een kind meer nodig heeft dan het reguliere onderwijs kan bieden. De school kan echter ook een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband als de ouders het hier niet mee eens zijn en de aanmelding niet ondertekenen. De school moet dan wel kunnen aantonen dat zij gesprekken met de ouders heeft gevoerd over de noodzaak van een verwijzing en de grenzen waar zij tegenaan loopt in de begeleiding van de leerling. Lees hier meer over de procedure van aanmelden zonder toestemming van ouders.

Wanneer het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen een TLV-aanvraag ontvangt, heeft het de taak om met de ouders en de school mee te kijken welke vorm van onderwijs het beste bij een kind past. Hierover wordt door de medewerkers van het Samenwerkingsverband een advies gegeven, het zogenaamde deskundigenadvies. Dit deskundigheidsadvies komt tot stand via een aantal vaste stappen. Welke stappen dit zijn, hangt af van het type (voor)school dat de leerling op het moment van de aanvraag bezoekt. Lees hier meer over de werkwijze van het Samenwerkingsverband.

Op basis van het deskundigenadvies geeft de directeur van het Samenwerkingsverband al dan niet een TLV af.