Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school extra ondersteuning (een arrangement) inzetten. Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij het budget voor extra ondersteuning toewijzen aan de scholen die onder hen vallen. Zij bepalen ook welke ondersteuningsarrangementen er op scholen ingezet kunnen worden. Zij stellen daarbij niet de beperking van de leerling centraal, maar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit maakt maatwerk mogelijk.

Elke ouder die vragen of wensen heeft over de ondersteuning van zijn of haar kind, kan dus direct bij de eigen school terecht. Via de school kan dan, waar nodig, op basis van de afspraken binnen het schoolbestuur extra ondersteuning worden geregeld.

schema extra ondersteuning