In onze rol als uitvoeringsorganisatie hebben we de wettelijke taak om over aanmeldingen van leerlingen voor toelating binnen het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te adviseren en toelaatbaarheidsverklaringen af te geven. Een andere belangrijke taak is om ervoor te zorgen dat er een dekkend onderwijsaanbod is voor álle leerlingen.

  • De toelaatbaarheidsverklaring. Op basis van het advies van twee deskundigen geeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs voor een leerling af. De twee deskundigen zijn in de meeste gevallen een onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundige.
  • Advies. Wij geven advies en voorlichting over thema’s als verzuim en thuiszitten, zorgplicht en de procedure rond de toelaatbaarheidsverklaring.
  • Expertteam en Autisme Steunpunt. Vanuit het expertteam medische- en revalidatie hulpvragen en steunpunt autisme adviseren wij scholen over de ondersteuning van individuele leerlingen.
  • Thuiszitters. Een coördinator thuiszitters begeleidt het proces om kinderen die noodgedwongen thuiszitten weer zo snel mogelijk een plaats in het onderwijs te bieden.
  • Dyslexie poortwachter. We beoordelen of leerlingen in aanmerking komen voor diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij een dyslexiezorg-aanbieder (poortwachter dyslexie).

Dit wil ik graag weten

Naast de directeur-bestuurder, werken bij het samenwerkingsverband diverse andere medewerkers. Dit zijn een bureaumedewerker en twee secretariaatsmedewerkers. Daarnaast beleidsmedewerkers, een communicatieadviseur en een projectleider hoogbegaafde leerlingen. Tevens werken er een teamleider, onderwijsadviseurs, maatschappelijk deskundigen, deskundigen vanuit het steunpunt autisme en het expertteam medische- en revalidatievragen en een coördinator zorgplicht, verzuim en thuiszitters.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van ons samenwerkingsverband. De beleidsmedewerkers ondersteunen de directeur-bestuurder bij de ontwikkeling van beleid passend onderwijs en alle aanverwante terreinen, zoals het ondersteuningsplan, jaarplannen en bij thema’s, zoals thuiszitters, de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

De contactgegevens van al onze medewerkers vindt u hier

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer