Elk jaar maken we een jaarverslag, waarin we terugblikken op het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag 2022
2022 was wederom een bewogen jaar waarin ontzettend veel is bereikt, ondanks de nodige tegenslagen. De gevolgen van de scholensluitingen, het groeiende lerarentekort en aanhoudende wachtlijsten in de zorg waren groot, maar geen reden om niets te doen. Sterker nog: er is juist intensiever samengewerkt en er is meer verbinding gekomen met onze netwerkpartners. Dit werd ook opgemerkt door de onderwijsinspectie. Die bezocht ons in december voor een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek en beoordeelde de kwaliteitsindicator samenwerken met het netwerk als goed. Wilt u ons hele jaarverslag lezen, kijk dan hier.

De publieksversie geeft in een oogopslag de belangrijkste ontwikkelingen weer. Dat jaarbeeld van 2022 vindt u hier

Jaarverslag 2021
2021 begon weer met grotendeels dichte scholen. Het samenwerkingsverband begon met een nieuwe directeur-bestuurder. Ondanks de problemen die samenhingen met lockdowns en besmettingen, slaagde hij erin om in korte tijd een nieuw plan op te stellen. De voortvarendheid waarmee het nieuwe ondersteuningsplan is opgesteld vormde de basis voor alle stappen die volgden. De positieve energie binnen de uitvoeringsorganisatie en de netwerkorganisatie werkte motiverend en inspirerend. Hier leest u er alles over.

Jaarverslag 2020
In 2020 heeft het onderwijs het hele jaar moeten improviseren met onderwijs op afstand, leerlingen gedeeltelijk naar school, andere start- en eindtijden, kleinere klassen. We hebben vanuit het samenwerkingsverband met bewondering gekeken naar de inventiviteit, veerkracht en flexibiliteit, die de mensen uit het onderwijs binnen Amsterdam en Diemen hebben laten zien. We blikken terug op dit enerverende jaar. Wat hebben we bereikt? Waar staan we? Wat willen we nog bereiken? Dat leest u hier.  

Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de evaluatie van ons ondersteuningsplan 2016-2020, zodat we met die ervaringen verder konden werken aan ons nieuwe ondersteuningsplan voor 2020-2024. We hebben met veel verschillende mensen in het onderwijs gesproken. In ons jaarverslag van 2019 leest u het terug. U vindt het bestuursverslag, het financieel jaarverslag én de jaarrekening hier.

 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer