Elk jaar maken we een jaarverslag, waarin we terugblikken op het afgelopen kalenderjaar.

Jaarverslag 2020
In 2020 heeft het onderwijs het hele jaar moeten improviseren met onderwijs op afstand, leerlingen gedeeltelijk naar school, andere start- en eindtijden, kleinere klassen. We hebben vanuit het samenwerkingsverband met bewondering gekeken naar de inventiviteit, veerkracht en flexibiliteit, die de mensen uit het onderwijs binnen Amsterdam en Diemen hebben laten zien. We blikken terug op dit enerverende jaar. Wat hebben we bereikt? Waar staan we? Wat willen we nog bereiken? Dat leest u hier.  

Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de evaluatie van ons ondersteuningsplan 2016-2020, zodat we met die ervaringen verder konden werken aan ons nieuwe ondersteuningsplan voor 2020-2024. We hebben met veel verschillende mensen in het onderwijs gesproken. In ons jaarverslag van 2019 leest u het terug. U vindt het bestuursverslag, het financieel jaarverslag én de jaarrekening hier.

 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer