De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan voor passend onderwijs van het Samenwerkingsverband. In ons Samenwerkingsverband bestaat de  ondersteuningsplanraad uit tien leden: vijf personeelsleden van scholen en vijf ouders.

De OPR bestaat met ingang van 1 maart 2020 uit:

Oudergeleding:

  • Rob van Eijbergen, voorzitter
  • Leo van Loenen, secretaris
  • Josien Masson – Lanting, ouder Meidoorn en PWS Noord
  • 2 vacatures (klik hier als u geïnteresseerd bent)

Personeelsgeleding:

  • Saskia Boisevan, leerkracht 6e Montessorischool Anne Frank
  • Tjalde Elema, De Pinksterbloem
  • Lucienne Saan, SO Drostenburg
  • Helene Steijn, Willibrordschool
  • Hans Verboom, SBO De Hasselbraam

Evaluatie Ondersteuningsplan 2016-2020

In 2014 heeft het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen het eerste ondersteuningsplan voor passend onderwijs geschreven. Het ondersteuningsplan is het meerjarenbeleidsplan van het Samenwerkingsverband. Dit eerste ondersteuningsplan is in 2016 voor een periode van vier jaar bevestigd, met op hoofdlijnen dezelfde inhoud. In de periode van maart tot en met juni 2019 zijn er door het Samenwerkingsverband diverse bijeenkomsten georganiseerd om het Ondersteuningsplan 2016-2020 zo breed mogelijk te evalueren. In totaal hebben uiteindelijk 130 mensen hun mening gegeven tijdens 13 evaluatie-bijeenkomsten. Tegen deze achtergrond dient deze samenvattende rapportage en eindevaluatie dan ook te worden gelezen.

Nieuw Ondersteuningsplan

In de aanloop naar het nieuwe Ondersteuningsplan houden wij in de periode van oktober en november 2019, 18 verschillende bijeenkomsten/ thematafels in de stad. Deze thematafels hebben als doel om met directeuren, IB-ers, leerkrachten en partners in en om het onderwijs in gesprek te gaan over passend onderwijs. We zijn op 1 oktober 2019 gestart met een Kick-off bijeenkomst met de schoolbestuurders. Hierin hebben we een aantal thema’s verkend.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar? Wat moeten we vooral behouden? Wat kan er anders of beter met passend onderwijs? Heb je zelf ideeën en oplossingen? Kom het ons vertellen tijdens één van de thematafels.

In dit schema zie je de data en locaties. Mocht je vragen hebben, dan kun je met Annerose Groot (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact opnemen.

Vragen en informatie

Heeft u informatie voor ons of een vraag, neem dan contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Blijf ons per mail informeren over uw ervaringen met passend onderwijs!

Meer informatie over de OPR vindt u hier.