Ons voornemen was om dit schooljaar de aanvragen voor een TLV-verlenging op de nieuwe manier af te handelen: direct op de school. We kiezen dit jaar, waarin we nog steeds te maken hebben met Covid-19, toch voor een andere aanpak.

We verlengen de tijdelijke TLV’s geldig tot 1 augustus 2021 met één jaar

De afgelopen maanden waren de (meeste) scholen gesloten. We kunnen ons voorstellen dat het in die omstandigheden lastig is geweest om de ondersteuning/begeleiding van een leerling vorm te geven en zicht te krijgen op de huidige onderwijsbehoefte. Ook zal misschien de gebruikelijke gesprekkencyclus tussen ouders en school geen doorgang hebben kunnen vinden.

We hebben daarom besloten dat we alle eerder afgegeven tijdelijke TLV’s die geldig zijn tot 1 augustus 2021 procedureel verlengen met een jaar. Het (digitale) bezoek van de onderwijsadviseurs aan je school vervalt daarmee dit schooljaar.

Er zijn drie uitzonderingen
In drie gevallen hebben we tóch meer onderbouwing nodig. We verlengen de TLV niet procedureel:

  • als je voor een leerling een nieuwe TLV met een andere bekostigingscategorie aanvraagt.
  • als je een adviesvraag indient.
  • als ouders geen toestemming geven.


Deze informatie stuur je op

Als je de huidige TLV van de leerling (procedureel) wil verlengen, stuur je deze gegevens op:

  1. NAW-gegevens van de leerling. Je kunt hiervoor een uitdraai maken vanuit ParnasSys. Je mag ook gebruik maken van ons format.
  2. Toestemming van ouders (zie hieronder).

Als je voor een leerling een TLV met een andere bekostigingscategorie aanvraagt, als je een adviesvraag indient of als ouders geen toestemming geven, volg je de normale procedure. 
Stuur de gegevens veilig naar ons toe zoals je gewend bent. Maak dus gebruik van de blauwe knop op onze website.
 

Toestemming van ouders
Je kunt uiteraard gebruik maken van ons toestemmingsformulier. Als je met een voorgenomen aanmelding nog geen toestemmingsformulier van de ouders hebt, dan volstaat wat ons betreft ook een e-mail van de ouders. Daar moet in staan:
> Dat zij het eens zijn met de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor hun zoon of dochter
> Dat ze akkoord gaan met het versturen van de gegevens (noem welke gegevens je meestuurt) naar ons samenwerkingsverband.

Zoek je school

banner boven footer